Charlotta
Fotograf: Mats Landerberg

Pilbohotts coach heter Charlotta Rexmark och är grundare och ägare av företaget. Innan Charlotta startade coachingverksamhet har hon hunnit med en mångsidig och intressant karriär där den röda tråden har varit hennes genuina intresse för människor och glädjen och utmaningen i att få andra att växa.

Charlotta är civilingenjör från LTH, gymnasielärare från MAH och ledarskapsutbildad inom Försvarsmakten. Hon har arbetat som
projektledare och chef inom näringslivet och som lärare inom skolan och Kriminalvården. Genom
hela karriären har Charlotta haft en coachande ledarstil och intresserat välkomnat möjligheten till samtal med kollegor, medarbetare, chefer, elever och intagna vilket gett henne stor erfarenhet av både människor, problemställningar och personlig utveckling. Sin formella coachutbildning
genomförde Charlotta sommaren 2008 på CoachCompanion i Malmö.

Charlotta är naturligt lyhörd, engagerad, ansvarsfull och professionell vilket återspeglas i hennes coachingstil. Genom att leda klienten till insikt, motivera till handling och ställa krav på eget ansvar stöttar hon sina klienter till utveckling, måluppfyllelse och framgång.

Coachingområden med särskild kompetens innefattar:

 

  • karriär och anställning
  • utbildning
  • ledarskap
  • personlig utveckling
  • måluppfyllelse
  • personliga och professionella relationer

 

samt även rådgivning inom uppbyggnad av CV och ansökningsbrev samt förberedelse för anställningsintervju.