”Du kan tro att du kan.
Och du kan tro att du inte kan.
I bägge fallen har du rätt.”

 

Henry Ford

 Coaching är en process som hjälper människor till ökad livskvalitet och prestation. Genom ett kreativt och utvecklande samarbete inspirerar coachen klienten till att maximera sin personliga och professionella potential. Coachen anpassar coachingen efter klientens behov och önskemål och strävar efter att locka fram insikter, lösningar och strategier ur klienten. Coachen är utbildad i att lyssna och observera och utgår från att klienten är resursstark och kreativ. I arbetet med att nå sina uppsatta mål får klienten stöd av coachen som lyfter fram de förmågor och den kapacitet som klienten redan har. En framgångsrik klient är aktiv i arbetet med att nå sina mål och är inte återhållsam eller ovillig att göra framsteg i sin utveckling.

En klient kan vara någon som vill:

 

 • genomföra förändringar i livet, karriären eller relationer
 • uppnå ökad självinsikt
 • uppnå ökad framgång och tillfredsställelse i livet, karriären eller relationer
 • skaffa sig bättre självförtroende
 • skapa en positiv livsvision
 • upptäcka och eliminera hinder
 • uppnå sin verkliga potential
 • locka fram sin kreativitet

 

En klient kan också bestå av en grupp individer, så kallad gruppcoaching.

Exempel på ämnen vid gruppcoaching är:

 

 • definiera gemensamma mål
 • relationer inom och mellan grupper
 • gruppens och individens utveckling
 • produktivitet, effektivitet och konstruktivt samarbete

 

En typisk coachingöverenskommelse omfattar 5 eller 10 sessioner à 1 timme genomförda på klientens arbetsplats alternativt i klientens hem. Andra upplägg med till exempel telefoncoaching och fler eller färre sessioner förekommer också. Mellan sessionerna ges klienten möjlighet till kortare avstämningar med coachen via telefon eller e-post. Coachen följer ICF: s etiska regler.