”Jag var sjukskriven efter att ha arbetat för mycket och accepterat en ohållbar arbetssituation. Jag behövde arbeta med att sätta upp mål som inte var för utmanande, hushålla med energin och prioritera mig själv.

 

Coachingen gav mig ökad insikt om min egen kapacitet, att jag faktiskt har mycket att bidra med. Jag har fått bättre självförtroende och har blivit bättre på att prioritera mig själv.

 

Charlotta har en coachingstil som är insiktsfull, mjuk och uppbyggande och en positiv syn som skapar förutsättningar för växande. Jag upplevde coachingen som väldigt värdefull och är mycket nöjd med mitt val av coach. Som coach är det en svår uppgift att medverka till insikt utan att ta över och styra den som coachas, en balans som Charlotta är jätteduktig på att hålla.”

 

 

 

”Jag hade fått en ny tjänst som innebar att jag fick ansvar för en medelstor avdelning. Chefsjobbet var inspirerande och roligt men också krävande med en hel del akuta verksamhets- och personalfrågor.

 

Coachingen hjälpte mig att få bättre överblick över situationen och hur jag skulle prioritera. Dessutom blev jag stärkt i min ledarroll och fick klarlagt sambanden mellan mitt ledarskap och hur väl avdelningen fungerar.

 

Jag skulle rekommendera alla chefer att anlita en coach. De flesta har inte tid att på egen hand sätta sig ner och fundera igenom sitt ledarskap, men med en coach tvingar man sig att avsätta tid och får otroligt mycket tillbaka. Charlotta är kompetent, rak och trevlig och hennes konkreta och handlingsfokuserade sätt att coacha passade mig utmärkt.”

 

 

 

”Jag hade just blivit uppsagd från mitt arbete på ett ganska kränkande sätt efter en lång period av tufft och tidsmässigt obegränsat arbete. Jag behövde hjälp att sortera vad jag upplevt, orientera mig framåt och strukturera arbetet framåt samt inte minst viktigt förbättra min självkänsla.

 

Genom coachingen har jag fått förbättrad självkänsla och den framåtorientering i mitt liv som jag tidigare saknade. Med coachens hjälp har jag lärt mig att jag har de flesta svaren inom mig och att alla delarna, privata och professionella, i mitt liv hänger ihop och fungerar som en helhet.

 

Charlotta har lätt för att skapa förtroende i coachingsituationen och hennes coachingstil är ickedömande, framåtriktad och energifokuserande och passar alla som befinner sig i en situation som innebär nyorientering.”