”The Purpose Of Our Lives Is To Be Happy”

 

Dalai Lama

 Namnet Pilbohott är en sorts akronym bildat av Dalai Lamas berömda citat. Lycka innebär olika saker för olika människor. Det kan vara allt från en framgångsrik karriär till bra relationer, ett friskt och sunt liv eller personlig utveckling. Oavsett vad lycka är för dig så kan coaching hjälpa dig att nå dit.